Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад шүүхийн захиргааны ажилтнууд оролцлоо.

 

  

 

         Мөн “Саnva цахим талбарыг ашиглаж танилцуулга бэлтгэх болон бусад боломжууд”-ын талаар сургалт хийж цахим орчин ашиглаж шинэлэг, өргөн агуулга багтаасан танилцуулга, богино бичлэг, зурагт хуудас зэргийг хийх боломжуудын талаар танилцууллаа. Тус сургалтуудыг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Ц.Намуундарь бэлтгэн зохионルイヴィトン スーパーコピー バッグ байгуулсан юм.

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар