Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар Дотуур дугаар
1Гомбоболдын НасанжаргалШүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газрын дарга[email protected]77104949063
2Буянтын БундсүрэнШүүгчийн хүний нөөц хариуцсан референт[email protected]77104949040
3Октябрийн ЗолтуяаШүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн [email protected]77104949064