Завхан аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас "Жендерийн тэгш байдал” сэдэвт сургалтад шүүгч ажилтнуудыг хамрууллаа. Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Завхан аймаг дахь ажилтан референт Ч.Наранхүү "Жендер гэж юу вэ?", "Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт," "Жендерт суурилсан хүчирхийлэл, жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь" зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдэээлэл бэлтгэн хүргэв. Мөн шүүхийн номын санд хүний эрх болон жендерийн холбогдолтой гарын авлага, ном сэтгүүлийг дурсгалаа.

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР