IMG-LOGO
 2022-01-13

Шүүхийн захиргааны албан хаагчдад албаны орон сууц эзэмшүүлэв

       Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 6 орон сууцыг эзэмших хүсэлт гаргасан шүүгч, захиргааны ажилтны хүсэлтийг  2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж, шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний 4 ажилтанд 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр, шүүхийн үйлчилгээний 2 ажилтанд 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр тус тус албаны орон сууц эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэв.

 

       2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр орон сууц эзэмших болзол шаардлага хангасан шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчидтай албаны орон сууц эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, зохих засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсний дагуу 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр орон сууцыг хүлээлгэн өглөө.

 

       Албаны орон сууц эзэмшихээр нийт 9 шүүгч ажилтан хүсэлт ирүүлснээс 6-19 жил шүүхийн байгууллагад тогтвор суурьшилтай ажилласан, албаны орон сууц эзэмшүүлэх журамд заасан шаардлага хангасан болно.

 

 

ШҮҮХИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР