IMG-LOGO
 2021-09-01

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Шүүхэд иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

 

       Шүүхийн Тамгын газрын 2021 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхэд иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд зориулсан сургалтыг "Шинэ коронавирус /Covid-19/ халдварын өвчний нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэсэгчлэн зохион байгуулахаар төлөвлөж, үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.

 

   

   

     

      Дархан-Уул аймгийн Дархан сумаас сонгогдсон 1-16 багийн 85 шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт орох талаар мэдэгдэж, шүүгчийн туслах Б.Эрдэнэцогт Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сонгон шалгаруулах журам, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тангараг өргөх журам зэрэг сэдвүүдээр 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулж, бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр мэдээлэл өгч, сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, гарын авлага өгч ажиллав.

 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР