\"Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2013 оны тайлан”, \"Шүүхийн шүүн таслах ажлын 2013 оны тайлан”-г Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.8, 18.1.9 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид танилцуулах, бүх шатны шүүхэд хүргүүлэхээр эмхтгэн толилуулж байна.

 
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ.