Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төвөөс шүүх хуралдаан хойшилсон шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох судалггаа авч байна.

 

 

               Судалгаанд оролцохдоо Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн www.judcouncil.mn домайн хаяг бүхий цахим хуудаст байрлах QR кодыг уншуулж эсвэл шууд тухайн код хэсэгт дарснаар асуулга өгөх боломжтой.

 

 Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв