Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн ахлагчаар шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Сарантуяа, 10 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  2023 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөн оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрийн хугацаанд архивын хэрэг, баримтын бодит тоог тогтоох, баримтын бүрдэл, хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл байдлыг нягтлан шалгах зорилго бүхий нэгдсэн тооллогыг явуулж байна.

 

 

Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар