Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны болон шүүн таслах ажиллагааны 2022 оны тайланг Нийт шүүгчийн чуулганд танилцуулах, бүх шатны шүүхэд хүргүүлэхээр эмхэтгэн хэвлүүллээ. Эмхэтгэлийн нэгдүгээр хэсэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны тайлан, хоёрдугаар хэсэгт бүх шатны шүүх, 42 шүүхийн тамгын газраас ирүүлсэн 2022 оны тайлангаас онцлох мэдээллийг, гуравдугаар хэсэгт шүүн таслах ажлын  бүтэн жилийн тайлан, мэдээлэл /статистик/-ийг тус тус харууллаа. Файлыг татаж авах бол ЭНД дарна уу.