Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнууд дараах зөвлөмжийн дагуу 2023 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн дотор мэдүүлгээ үнэн зөв гаргана уу.

 

 

Эх сурвалж: АТГ