Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын хууль зүйн мэдлэг чадварын шалгалтын хуваарийг товлон шийдвэрлэсэн. Нэр дэвшигчид 349, 350 дугаар тогтоолоор баталсан хуваарийн дагуу уг шалгалтад оролцоно.

 

  • Анхан шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчид 2023 оны нэгдүгээр сарын 3-аас эхлэн "Салбар эрх зүйн хууль хэрэглэх мэдлэг, чадвар", "Салбар эрх зүйн мэдлэг", "Үндсэн хуулийн эрх зүйн мэдлэг", "Эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах болон хэл найруулга, бичгийн чадвар" 

  • Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчид 2023 оны нэгдүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд "Хууль хэрэглэх мэдлэг, чадвар", "Магадлал бичих чадвар", "Шүүн таслах ажлын туршлага", "Салбар эрх зүйн хууль тогтоомжийн мэдлэг" гэсэн төрлөөр тус тус шалгалт өгөх юм.

 

Шалгалтын хуваарь:

 

 

 

Шалгалтын хуваарийг баталсан тогтоол болон тогтоолын хавсралттай энд дарж танилцана уу.

Холбогдох утас: 70008041

 

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба