Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хуралдаж давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчээр бүртгүүлэх хүсэлтийг хэлэлцлээ. Хүсэлт илгээсэн 41 хуульчаас 37 хуульчийг нэр дэвшигчээр бүртгүүлэх шаардлага хангасан гэж үзэн бүртгэв.

 

        Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчийг бүртгэсэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 118 дугаар тогтоол, түүний хавсралттай танилцана уу.