Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 24 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ
2013-08-30 Тийм
2 24 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ ДУУ БОЛОН ДҮРС БИЧЛЭГЭЭР БАТАЛГААЖУУЛЖ, АРХИВЛАХ ЖУРАМ
2013-08-30 Үгүй
3 №24 ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2013-08-30 Тийм
4 24 ШҮҮХЭД ЦАХИМ ШУУДАН АШИГЛАН БИЧИГ БАРИМТ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ
2013-08-24 Тийм
5 №09 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ
ШЕЗ-ийн 2015 оны 56 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
2013-06-19 Үгүй
6 №09 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ
2013-06-19 Үгүй
7 №75 Шүүхийн байгууллагад эд хөрөнгө олж авах, эзэмших, ашиглах, шилжүүлэх, актлах журам
2007-12-14 Тийм
8 №64 Шүүх, шүүгчийн ажлыг дүгнэх журам
2007-10-19 Үгүй
9 №80 ШҮҮГЧ, АЖИЛТНЫ ТАЛААР ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ГАРСАН МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙГ БҮРТГЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ
2006-12-15 Үгүй
Нийт: 84