Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад шүүхийн үйл ажиллагаа, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, Төрийн  албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар сургалт, мэдээлэл хийлээ.

Мөн  “Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаа”-тай холбоотой санал асуулгыг 75 ажилтнаас авч ажиллаа.

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар