Тус шүүхийн захиргааны ажилтнуудад “Тун нь таарсан стресс ба аз жаргалын ойлголт” сэдэвтэй сургалтыг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Ц. Намуундарь зохион байгууллаа. Сургалтыг хөгжөөнт тоглоом ашиглан утга санааг тайлбарлах аргаар зохион байгуулсан нь онцлог болов.