Улсын хэмжээнд хянан шийдвэрлэсэн Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг 10 хэрэг тутмын нэг нь Сэлэнгэ аймагт үйлдэгдэж шүүхээр шийдвэрлэгдэж байна.