Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Байгалиа хамгаалья аянд нэгдлээ.