Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан selection.judges.mn системд бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлсийн тааар цуврал зөвлөмж хүргэж байна.

 

      1. Дан системээс мэдээлэл татсан огноо нь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зард заасан материал хүлээн авах хугацаатай таарч байхыг анхаарна уу.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс