Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар нь иргэдэд мэдээллийг цахимаар авах боломжийг бүрдүүлж 18 нэр төрлийн мэдээлэл, үйлчилгээг QR код уншуулж авах “Цахим шүүх” самбарыг шүүхийн үйлчилгээний хэсэгт байршууллаа. Цахим шүүх самбараас иргэд өөрт хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай олж авах боломжтой, мөн шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд улам ойртуулж байгаа юм.

 

Гар утаснаасаа QR код уншуулж мэдээлэл, үйлчилгээ авах “Цахим шүүх” самбарыг байршууллаа

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар