Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч П.Бямбацэцэг удирдан явуулсан бөгөөд уг сургалтад үүрэн телефоны байгууллагууд, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөл идэвхтэй оролцлоо.

 

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР