Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр шүүхийн захиргааны ажилтнуудад Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч О.Баярчимэг нь ”Жендэр ба хүний эрх” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

 

  

 

       Тус сургалтаар "Жендэрийн үндсэн ойлголтууд", "Байгууллагын бодлого ба жендэрийн эрх тэш байдал", "Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байр", "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл" зэрэгルイヴィトン スーパーコピー バッグ сэдвийн хүрээнд видео шторк бэлтгэн танилцууллаа. 

 

ШҮҮХИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ БАГ