Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар нь жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Үүнтэй холбогдуулан 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Орхон аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвөөс “Жендерийн мэдрэмжтэй харилцаанд суралцах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав. 

 

 

        Сургалтын зорилго нь жендерийн эрх тэгш байдлын талаарх ойлголт мэдлэг хандлагыг нэмэгдүүлэх, жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, ажлын байран дахь жендерийн ルイヴィトン スーパーコピー バッグмэдрэмжийг бий болгоход оршино. Тус сургалтад Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын нийт захиргааны ажилчид хамрагдлаа.

 

Орхон аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар