Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, холбогдогчийг түр саатуулах өрөөнд байх үеийн эрхийг хамгаалах, тэдгээрийг сэтгэл зүйн байдлаас шалтгаалан тархи толгой, бие махбодио гэмтээхээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус өрөөны ханыг зориулалтын зөөлөвчтэй хавтангаар тохижуулж, аюулгүй байдлыг сайжрууллаа.

 

   

 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар