Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт “Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг тухайн захиргааны байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 30-аас доошгүй хоногийн хугацаанд байрлуулж санал авна” гэж заасны дагуу  "Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх сонгон шалгаруулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тогтоолын төсөлд олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна.


Та журмын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа [email protected] цахим хаягаар ирүүлнэ үү.
 

 

Журмын төсөл дээр ажиллаж болох хувилбарыг энд дарж, авах боломжтой.