Тус шүүхийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Шүүгчийн туслах Ш.Отгонцэцэг “Шүүхийн Ерөнхий зөвлөөлөөс баталсан Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх журам, Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам, Шүүх хуралдааныг шүүхийн байрнаас бусад газарт хийх нийтлэг журам” сэдвүүдээр шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

 

 

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь шүүхийн Тамгын газар