Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу захиргааны ажилтнуудын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор дотоод сургалтыг долоо хоног бүр зохион байгуулж байна.

 

      Энэ долоо хоногийн ээлжит сургалтыг Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Мөнхзаяа “Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг” сэдвээр 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр явууллаа.

 

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР