“Жендерийн мэдрэмжтэй, сайжирч хөгжсөн шүүхийн тогтолцооны үр шимийг Монгол Улсын иргэд хүртэх нь” төслийн хүрээнд 2023 оны гуравдугаар сарын 22-нд “Хууль дээдлэх ёсыг бэхжүүлэх ба олон нийтийн шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх нь” олон улсын бага хурлыг зохион байгууллаа. Олон улсын бага хурлаас Малчин телевиз( Malchin TV ) сурвалжилсныг хүргэж байна.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс