Шүүхийг цахимжуулах асуудлаар Европын Холбооны экспертүүд манай улсад айлчлан ажиллаж байгаа. Айлчлалын хүрээнд энэ сарын 23, 24-ний өдөр "Монгол Улсын шүүхийн цахимжуулалт" сэдвийн дор бага хурал зохион байгуулсан юм. Уг бага хурлыг "Тэнгэр" телевиз сурвалжилсныг хүлээн авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс