Шүүгчид нэр дэвшигч нь өргөдөл, баримт бичгээ 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл цаасаар болон цахимаар ирүүлэх юм.

 

  • Сул орон тооны талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 
  • Бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу.
  • Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын систем ашиглах зөвлөмж авах бол энд дарна уу.
  • Систем ашиглахдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс