Шүүхийн 11 дүгээр сарын ажил хариуцсан багаас санаачлан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль сурталчлах зорилгоор Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн мэргэшсэн жолооны ангийн суралцагчдад “Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж” сэдвийн хүрээнд сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.

 

 

        Сургалтыг сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Г.Мөнхтулга удирдаж явуулсан ба сургалтын төгсгөлд асуусан асуултад хариулав.

 

 

Говь-Алтай аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх