Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

 

       Өндөр насны тэтгэвэрт гарах насны дээд хязгаарт хүрсэнтэй холбогдуулан гурван шүүгчийн албан тушаалаас нь чөлөөлүүлэх саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.

 

 

 

Түүнчлэн дөрвөн шүүгчийн сэлгэн ажиллах хүсэлтийг дараах байдлаар шийдвэрлэв.

  • Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Болормааг Увс аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд
  • Увс аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Мөнхзаяаг Ховд аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд
  •  Ховд аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ө.Бахытбекийг Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд тус тус 2 жилээр;
  • Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Бээжинг Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хуульд заасан хугацааны дотор, шүүгчийн сул орон тоог нөхөгдөх хүртэл сэлгэн ажиллуулахаар тогтлоо.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс