Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан shuugch-songon.mn системд:

 

• Хэрхэн системд бүртгүүлэх вэ?

• Хэрхэн анкет илгээх вэ?

• Хэрхэн нэр дэвших шүүхдээ бүртгүүлэх вэ? зэрэг асуултад дараах байдлаар зөвлөмж бэлтгэлээ.