Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтыг 06 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл  тус өдөр хуралдаж, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд заасны дагуу тэнцсэн нэр дэвшигчдийг шалгалтын нийлбэр оноогоор нь эрэмбэлэв. Нөөцөөс нэр дэвшсэн хуульчид мөн энэхүү эрэмбэд багтаж буй юм.

 

 

 

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс