Давж заалдах шатны зарим шүүхийн шүүгчид нөөцөөс нэр дэвшсэн зургаан хуульчийг шалгалтын нийлбэр онооны дарааллаар эрэмбэллээ.

 

      Эдгээр хуульчийг танилцуулахад, Я.Туул нь Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд, О.Оюунгэрэл нь Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд, М.Баясгалан, С.Энхбаяр, Ц.Алтанцэцэг нар нь Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд, Д.Ганзориг нь Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд тус тус нэр дэвшсэн байна.

 

     Иймд давж заалдах шатны зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад нөөцөөс нэр дэвшигчдийг нийлбэр онооны дарааллаар эрэмбэлэн олон нийтэд ил тод танилцуулж байна. Тогтоолтой танилцана уу.

 

 

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс