Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 87 дугаар тогтоолоор анхан, давж заалдах болон Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж, 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 11-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нэр дэвшигчдийг бүртгэх зарыг мөн оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудаст мэдээлсэн.

            Одоогоор бүртгэл үргэлжилж байгаа ба бүртгэлийн хугацаа дуусахад 13 хоног үлдсэн байна. Сул орон тооны талаар мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ СУЛ ОРОН ТОО

Шүүхийн нэр, албан тушаал

Орон тоо

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1.

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

2.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1.

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

2.

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

3.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1.

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Нийт

8

 

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ СУЛ ОРОН ТОО

Шүүхийн нэр, албан тушаал

Орон тоо

1.

Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

2.

Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2

3.

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

4.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

5.

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

3

6.

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Нийт

9

 

 

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ СУЛ ОРОН ТОО

Шүүхийн нэр, албан тушаал

Орон тоо

1.

Монгол Улсын дээд шүүхийн Иргэний танхимын шүүгч

1

2.

Монгол Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн танхимын шүүгч

2

3.

Монгол Улсын дээд шүүхийн Захиргааны танхимын шүүгч

1

 

Нийт

4

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих утас: 70008041