Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын захиргаа, үйлчилгээний ажилтнууд өөрийн эзэмшлийн болон хуваарьт газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэж нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцлоо.

 

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар