Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалт 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 08:00 цагт эхэлнэ.

 

Хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын хуваарьтай танилцана уу

 

 

 

            Иргэний хэргийг харьяалан шийдвэрлэх анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 28 сул орон тоонд нэр дэвшигчээр бүртгэгдсэн 69 иргэнээс дараах 2 ээлжээр шалгалт авна.