Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2024 оны тавдугаар сарын 22-28- ны өдрүүдэд шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг шат дараатай зохион байгуулахаар болсон билээ. Иргэний хэргийг харьяалан шийдвэрлэх анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 28 сул орон тоонд 69 нэр дэвшигч бүртгүүлсэн бөгөөд дараах 2 ээлжээр шалгалт авахаар хуваарь гаргалаа.

 

Шалгалтын хуваарь болон нэрсийг  доорх мэдээллээс харна уу.