Архангай аймгийн нийтийн номын сангаас төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан “МӨНХ ТЭНГЭРИЙН БИЧИГ” Монгол хэл, бичгийн уралдааны багийн төрөлд Архангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын баг амжилттай оролцож ТЭРГҮҮН байр эзэллээ.

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР