Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 03, 34, 77, 91 дүгээр тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 28, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 7, нийт 35 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Бүртгэл 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00 цагаас 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл хугацаанд явагдах бөгөөд зард дурдсан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр https://selection.judges.mn/ цахим системээр, цаасан хэлбэрээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байр, 104 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Шүүхийн нэр, албан тушаал

Сонгон шалгаруулалт зарласан сул орон тоо

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тогтоолын огноо, дугаар

Тайлбар

Анхан шатны шүүх

1. Иргэний хэргийг харьяалан шийдвэрлэх шүүх

1

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тогтоол,

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

2

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

3

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

4

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

4

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

5

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

6

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

4

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

7

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

 

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тогтоол,

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

8

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тогтоол,

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

9

Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

10

Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

11

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

12

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Давж заалдах шатны шүүх

1. Эрүү, Иргэний хэргийг харьяалан шийдвэрлэх шүүх

1

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 91 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

2

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  3

Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

4

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

5

Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

6

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

2. Эрүүгийн хэргийг харьяалан шийдвэрлэх шүүх

7

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 

Холбоо барих утасны дугаар: 77104949-64

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН

АЖЛЫН АЛБА