Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2023 онд нийт гурван удаагийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. Энэ хугацаанд хэрэглэсэн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын эрх зүйн тохиолдол шийдвэрлэх шалгалтын даалгаврыг эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүйн төрлөөр түүвэрлэж, Үндсэн хуулийн мэдлэг шалгалтын жишиг асуултын хамт эмхэтгэн,  гарын авлага болгон толилуулж байна. Та тус гарын авлагыг эргүүлдэг номын хэлбэрээр хүлээн авах бол энд дарна уу.

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ