Шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Дархан-Уул аймгийн Ахмадын хөгжлийн төвтэй гэрээ байгуулж сар бүрийн гуравдугаар долоо хоногт шүүхийн ахмадууд ルイヴィトン スーパーコピー バッグ“Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний 5 өдрийн багц үйлчилгээ”-нд хамрагдаж байна.

      

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР