Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Мөнхгэрэл  “Төрийн албаны хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт” “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай”ルイヴィトン スーパーコピー バッグ сэдвээр 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний  өдөр сургалт орлоо. Тус сургалтад Төв аймаг дахь Шүүхийн захиргааны ажилчид оролцлоо.

 

 

Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар