Шүүхийн тамгын газар нь үйлчилгээний 10 албан хаагчтай ба тус албан хаагч нарт “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн онцлох заалтууд болон хөдөлмөрийн гэрээ гэсэн сэдвээр Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Ц.Намуундарь, “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам, Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам” зэргээр Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Нинжбадгар сургалтыг зохион байгууллаа.

 

  

 

 

Завхан аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

ルイヴィトン スーパーコピー バッグ