Дорнод аймгийн шүүх нь иргэдийн шүүхэд мэдүүлэх эрхийг хангах зорилгоор шүүхийн үйлчилгээний төвд иргэн болон захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нийтлэг загварыг байршуулан ажиллаж байна. 

 

   

 

       Тус шүүх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хэсгийг тохижуулан тусгай гэрэлтүүлэг бүхий ширээ, харааны шил, сандал, хүлээлгийн буйдан зэргийг байршуулан зорилтот бүлэг шүүхийн үйлчилгээг саадгүй авах нөхцлийг бүрдүүлж байна.

 

 

       Мөн харааны бэрхшээлтэй иргэдийг бусдын тусламж авахгүйгээр шүүхийн мэдээлэл, үйлчилгээ шууд авахад зориулан нэхэмжлэлийн загварыг БРАЙЛЬ үсгээр хэвлүүлэнルイヴィトン スーパーコピー バッグ байршууллаа.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР