Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 1. Хүсэлт
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 5. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 7. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 8. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 9. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 10. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 11. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 12. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 17:30 хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг:[email protected] цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 77104949  

 

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

 

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаал

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

Төрөл

Ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

1

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын алба

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга

Удирдах

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ-3

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /042/

Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц  сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Төрийн албанд

8-аас доошгүй жил, үүнээс ахлах түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх

 

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

Ерөнхий нягтлан бодогч-референт

Гүйцэтгэх

Ахлах түшмэл

АА-6

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эдийн засаг /031101/,

 санхүү /041201/,

нягтлан бодох бүртгэл /041101/

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх, эрх бүхий мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэгтэй байх

Төрийн албанд

6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

 

Мэдээллийн технологийн газар

Сүлжээний аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл

АА-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи /0611-0613/

Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Мэдээллийн технологийн газар

Дата анализ хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл

АА-10

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи /0611-0613/

Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

2

Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн практик судлалын хэлтэс

Шүүгчийн судлаач туслах-ахлах     мэргэжилтэн

 

/16 сул орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл

АА-9

Хууль зүйн магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

Англи, Герман, Орос, Франц, Хятад, Япон, Солонгос зэрэг аль нэг хэлний мэдлэгтэй байх бөгөөд түвшин нь гадаадын их, дээд сургуульд элсэн орох босго оноо болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

3

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газар

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

/3 сул орон тоо/

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

4

 

 

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатын шүүхийн Тамгын газар

 

 

 

 

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

Шүүгчийн туслах

/6 сул орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Эрх зүй /0421/

 

 

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

 

5

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

/5 орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

 

6

Баянгол,

Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

/4 орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

 

7

Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

8

Архангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

9

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

10

Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

11

Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүгчийн туслах

/сул орон тоо-2/

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх.                                                          Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

12

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

13

Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүгчийн туслах

 

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх.                                                          Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

/2 орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

14

Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүгчийн туслах

/сул орон тоо-2/

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх.                                                          Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

/2 орон тоо/

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

15

Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүгчийн туслах

 

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-6

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх.                                                          Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

16

Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Гүйцэтгэх

Дэс  түшмэл

ТЗ-7

 

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Эрх зүй /0421/

 

 

 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

17

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Удирдах

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

 

Эрх зүй /0421/

 

 

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

18

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Удирдах

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

 

Эрх зүй /0421/

 

 

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх