Шүүгч, хуульчдын хараат бус байдлын асуудал эрхэлсэн НҮБ-ын Тусгай илтгэгч Маргарет Саттертуэйт 2023 оны 11 дүгээр сарын 6-15-нд Монгол Улсад айлчиллаа.

 

           Тусгай илтгэгч Маргарет Саттертуэйт айлчлалын урьдчилсан дүгнэлтээ 15-ны өдөр танилцуулсан. Уг дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 

 

             Тусгай илтгэгч Маргарет Саттертуэйт айлчлалынхаа эцсийн тайланг ирэх оны 6 дугаар сард НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, зөвлөмж гаргуулах юм.

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүдтэй уулзсан талаар мэдээг энд дарж, хүлээн авна уу.

Урьдчилсан дүгнэлт танилцуулсан тухай мэдээг энд дарж, хүлээн авна уу.

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс