Хугацаа: 2023 оны 8-р сарын 7-11

Байршил: Бишкек дэх ЕАБХАБ-ын Академи

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 6-р сарын 25-ны өдрийг дуустал /Бишкекийн цагаар/

 

Сургалтын тухай

Энэхүү сургалтаар төслийн нийт үргэлжлэх хугацаанд хамаарах үндсэн ойлголтууд болон төслийг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх асуудлуудаар ойлголт мэдлэг өгнө. Сургалтад хамрагдсанаар дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ.

Мэдлэг:

• Төслийн менежментийн талаарх цогц ойлголт, харилцан адилгүй олон янзын ажлын орчинд түүний үзүүлэх ач холбогдол.

• Төслийн амжилт, бүтэлгүйтлийн шалтгаан, цаг хугацаа, нөөц, зардал зэргийг тэнцвэржүүлж сурах.

Ур чадвар:

• Төслийн төлөвлөгөө гаргах

• Төслийн төсөв зардлын төлөвлөгөө гаргах

• Төслийн төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлж, удирдах талаар суралцах

 

Гэрчилгээ олгоно:

Бишкек дэх ЕАБХАБ-ын Академиас бүх сургалтын үйл ажиллагааны ирц оролцоо 95%-иас доошгүй, сүүлийн шалгалт болон бүх өгсөн даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэсэн оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.

Зардал:

Сургалт үнэ төлбөргүй бөгөөд аялал, визний хураамж, нислэгийн зардлыг ЕАБХАБ-ын академи хариуцна.

Сургалтад өргөдөл гаргагч нь доорх шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

  • Монгол Улсын иргэн байх;
  • Бакалавр, эсвэл Магистрын зэрэг эзэмшсэн байх;
  • Төрийн болон олон нийтийн байгууллагад ажилладаг, эсвэл 7 хүртэл жилийн ажлын туршлагатай байх.
  • Англи хэлээр чөлөөтэй ойлголцож, ярьж бичдэг чадвартай байх.

 

 Хэрхэн өргөдөл гаргах вэ?

Доорх материалыг Mr/Ms_Name_Surname_PM: нэрээр хадгалах ба материал нь 4-өөс илүүгүй хуудастай нэг PDF файл байх бөгөөд Англи хэл дээр байна.

  • 2-оос илүүгүй хуудастай өөрийн намтар;
  • 400 хүртэл үгтэй өөрийн хүсэл зорилго илэрхийлсэн захиа.

 

Дээрх заавраар хадгалсан өөрийн материалыг 2023 оны 6-р сарын 25-ны өдөрт багтаан (Бишкекийн цагаар) [email protected] хаягаар илгээхдээ хувийг [email protected] хаягт СС хийж илгээнэ үү. Цахим шуудангийн гарчиг хэсэгт "Project Management Training" гэж бичнэ.

Дээрх шаардлагыг хангаагүй өргөдлийг хүлээн авахгүй бөгөөд зөвхөн сонгогдсон өргөдөл гаргагчтай 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөрт багтаан эргэн холбогдох болохыг АНХААРНА УУ.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.

https://osce-academy.net/en/seminars/full/299.html

 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, МЭДЭЭЛЭЛ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР