Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр тус шүүхийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж “Зүүм(zoom) программыг ашиглах заавар, функцийн тайлбар болон онлайн уулзалт зохион байгуулах, онлайн уулзалтад нэгдэх" сэдвийн хүрээд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад онол практик хослуулсан сургалт хийж,  гарын авлага тараан заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

 

  

 

Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар