Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2023 оны хоёрдугаар сарын 10-ны өдрийн 32 дугаар тушаалаар баталсан "Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулах тухай" тушаалын хэрэгжилтийг хангах тухай хэлэлцлээ.

 

 

       Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс 2023 оны хоёрдугаар сарын 16-ны өдөр хуралдаж, гишүүдэд чиг үүргүүдийг хуваарилан хуанлын хуваарийг тогтоож, төлөвлөгөө баталсан. Архивын эмх цэгц, хадгалалт хамгаалалтын зохион байгуулалтын үр дүнг дээшлүүлэх зорилттойгоор явцын хяналтыг сар бүр хэлэлцэн ажиллахаар шийдвэрлэв.

 

 

Ховд аймаг дахь шүүхийн тамгын газар